postkoloniaal

ooit was indië van ons
maar al verloren

toen je met verbeelding nog
aan de macht
in je king-atlas blind
batavia aanwees
met de trots van de bezitter
die zijn rijksdelen
kan dromen

in de luchtwortels
van een machtige waringin
verdwaalde, opging
in de sepia staatsie
van een hofhouding met
waaiers en kopjes thee

de weemoed van de jonge pretendent
die voor erfopvolging te laat is

sinds oom soldaat
met kisten vol houtsnijwerk en
stille kracht terugkwam
en zweeg


Geplaatst op 21 november 2012 in Poëzie